Aquest blog s'ha traslladat a una adreça nova: blog.carlesbellver.com.

dilluns, 4 de gener de 2010

Aquest blog es trasllada

Aquest blog es trasllada a una adreça nova: blog.carlesbellver.com.

Autor

La meva foto

Assessor de tecnologia educativa a la Universitat Jaume I de Castelló.
Escriptor, també.

Etiquetes