Aquest blog s'ha traslladat a una adreça nova: blog.carlesbellver.com.

dilluns, 23 de febrer de 2009

La solució (fàcil) d'una paradoxa temporal

En un dels primers apunts d'aquest bloc, secció la pomera, vaig exposar cert problema amb les dates de modificació en sistemes de fitxers FAT32, que feia que les meves còpies de seguretat amb rsync semblessin de vegades exactament un segon anteriors a l'original.

Si li interessa a algú el tema, sapigueu que en versions posteriors del rsync inclòs amb el Mac (potser a partir del Leopard?) aquest problema de sincronització es pot resoldre molt fàcilment mitjançant l'ús d'un paràmetre (modify-window) que permet definir un interval de temps en segons dins del qual dues dates de modificació seran considerades idèntiques. Amb --modify-window=1 (que vol dir que una diferència d'un segon no compta) ja ho tenim arreglat :-)

--modify-window When comparing two timestamps rsync treats the timestamps as being equal if they are within the value of modify_window. This is normally zero, but you may find it useful to set this to a larger value in some situations. In particular, when transferring to Windows FAT filesystems which cannot represent times with a 1 second resolution --modify-window=1 is useful.

dilluns, 16 de febrer de 2009

Com suprimir totes les còpies d'un fitxer en la Time Machine

Menú d'accions. Captura de pantalla

El sistema de còpies de seguretat del Mac OS X 10.5 (Time Machine) permet definir fitxers i directoris dels quals es farà còpia: p. ex. fitxers temporals, el directori de baixades, etc. Però és possible que en algun moment vulgueu suprimir les còpies d'un fitxer que vau descartar fa temps i encara continua ocupant espai al disc.

Per a fer-ho, simplement cal entrar en Time Machine, localitzar una còpia del fitxer en qüestió, seleccionar-lo, desplegar el menú d'accions i triar "Delete all backups of..." / "Eliminar todas las copias de seguridad de...".

Etiquetes